عبدالواحد کمی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

مکانیک محیط پیوسته - شنبه 13 اردیبهشت

فیلم کلاس (بخش اول) 

فیلم کلاس (بخش دوم)

آزمون اول (بخش A از فصل 2) - قضیه تجزیه قطبی - محاسبه تانسورهای کشیدگی و دوران - حل چند مثال

بازگشت به بلاگ
دسته بندی : کلاس مجازی - مکانیک محیط پیوسته , بازدید:62 , تاریخ انتشار : 1399/02/15