عبدالواحد کمی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

مکانیک محیط پیوسته - شنبه 20 اردیبهشت

فیلم کلاس

حل چند مثال - تانسور تغییرشکل کوشی - گرین چپ

بازگشت به بلاگ
دسته بندی : کلاس مجازی - مکانیک محیط پیوسته , بازدید:59 , تاریخ انتشار : 1399/02/23