عبدالواحد کمی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

مکانیک محیط پیوسته - شنبه 27 اردیبهشت

فیلم کلاس

آزمون مجازی - تانسور کرنش اویلری

بازگشت به بلاگ
دسته بندی : کلاس مجازی - مکانیک محیط پیوسته , بازدید:74 , تاریخ انتشار : 1399/02/27