عبدالواحد کمی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

مکانیک محیط پیوسته - یکشنبه 14 اردیبهشت

فیلم کلاس

تانسور تغییرشکل کوشی-گرین راست - تانسور کرنش لاگرانژ - حل مثال

بازگشت به بلاگ
دسته بندی : کلاس مجازی - مکانیک محیط پیوسته , بازدید:81 , تاریخ انتشار : 1399/02/15