عبدالواحد کمی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

مکانیک محیط پیوسته - یکشنبه 28 اردیبهشت

فیلم کلاس

مرور تانسورهای کرنش - تغییرات سطح و حجم

بازگشت به بلاگ
دسته بندی : کلاس مجازی - مکانیک محیط پیوسته , بازدید:76 , تاریخ انتشار : 1399/03/03