عبدالواحد کمی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

نقشه کشی صنعتی 2 - سه شنبه 6 اردیبهشت (صبح)

فیلم کلاس

مدلسازی سه بعدی چند مثال و اندازه گذاری آنها در محیط نقشه کشی

بازگشت به بلاگ
دسته بندی : کلاس مجازی - نقشه کشی صنعتی 2 , بازدید:84 , تاریخ انتشار : 1399/02/09