عبدالواحد کمی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

نقشه کشی صنعتی 2 - شنبه 20 اردیبهشت

فیلم کلاس

تسمه و قرقره - کوپلینگ - تهیه نمای انفجاری - بالون گذاری قطعات - تهیه BOM

بازگشت به بلاگ
دسته بندی : آموزش کتیا | کلاس مجازی - نقشه کشی صنعتی 2 , بازدید:150 , تاریخ انتشار : 1399/02/23