عبدالواحد کمی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

گاهنامه علمی تخصصی مومنتوم

گاهنامه علمی تخصصی مومنتوم

نشریه انجمن علمی مهندسی مکانیک دانشگاه سمنان

شماره 13 - پاییز 1399

دانلود ضمیمه بازگشت به بلاگ
دسته بندی : انجمن علمی مهندسی مکانیک , بازدید:23 , تاریخ انتشار : 1399/11/28